Nyheter

När ska kvarskatten för beskattningsåret 2016 vara inbetald?

Förfallodagen framgår av den beräkningsbilaga som du får tillsammans med ditt slutskattebesked.

Du kan när som helst betala in pengar till ditt skattekonto. Om du betalar in skatten före förfallodagen får du en lägre kostnadsränta än den som framgår av slutskattebeskedet. Ibland kan också andra faktorer påverka kostnaden, som till exempel att räntesatsen ändras från när vi gjorde den preliminära beräkningen. Därför är det alltid bra att själv kontrollera vad räntan blir innan du betalar in.

Läs mer..