Nyheter

Framtida verksamhet hos K&S

Den första juli 2019 tar vi efter många år med Karlén & Stavegren Ekonomikonsult AB ett första steg mot en framtid genom att flytta verksamheten till vårt nystartade dotterbolag Stavegren & Partners Ekonomikonsult AB.

Planen är att successivt föra över vår verksamhet till en ny generation konsulter. Vi tycker det är roligt att kunna berätta att våra medarbetare kommer att ta över verksamheten när vi som hittills drivit K&S trappar ner vår insats i litet olika tempo.

Stavegren & Partners Ekonomikonsult AB kommer att överta alla avtal i oförändrat skick.

Våra nya mailadresser blir förnamn@stavegrenpartners.se

Bästa hälsningar från oss alla!