Nyheter

Skatteverket öppnar tjänst för utländsk e-legitimation

Nu öppnas möjligheten att använda en utländsk e-legitimation i en av Skatteverkets tjänster. Det är tjänsten för rot- och rutavdrag, där utländska utförare nu kan legitimera sig och skriva under med en utländsk e-legitimation. Läs mer

Skattekontrollen har effekt på avdragsfel

Skatteverkets slumpkontroller av privatpersoners inkomstdeklarationer har en varaktig effekt när det gäller hur avdragsreglerna följs. Det framgår av rapporten ”Skattekontrollens effekt på regelefterlevnaden hos privatpersoner”.  Läs mer

Srf konsulterna – Sveriges ledande branschorganisation inom redovisning och lön

Srf Konsulterna, tidigare SRF Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, är den ledande branschorganisationen inom redovisning och lön. Våra auktoriserade konsulter och deras medarbetare hjälper 330 000 företag att utvecklas. Srf Konsulterna erbjuder professionell utveckling via auktorisation och utbildningar för redovisnings- och lönebranschen. Läs mer