Nyheter

Moms – Fakturering och redovisning av vouchrar

Med anledning av att det från och med den 1 januari 2019 införs nya regler om vouchrar i mervärdesskattelagen redogör Skatteverket i ett ställningstagande för sin syn på hur lagens fakturerings- och redovisningsbestämmelser ska tillämpas vid omsättning och distribution av vouchrar. Läs mer

Arbetsgivardeklaration på individnivå

Från och med januari 2019 ska du som arbetsgivare redovisa utbetalningar och skatteavdrag per betalningsmottagare varje månad i arbetsgivardeklarationen. Det innebär att du inte längre ska lämna dessa uppgifter i den årliga kontrolluppgiften. Detta kallas arbetsgivardeklaration på individnivå. För vissa arbetsgivare började reglerna gälla redan 1 juli 2018. Läs mer

Skaffa digital brevlåda

Med en digital brevlåda får du post från Skatteverket och andra myndigheter digitalt i stället för på papper. Med en digital brevlåda har du alltid tillgång till din post och du tar emot den snabbt, säkert och miljövänligt. Läs mer

AGI – Arbetsgivardeklaration på individnivå

Från och med januari 2019 ska alla arbetsgivare redovisa löneutbetalningar och skatteavdrag per anställd varje månad genom så kallad arbetsgivardeklaration på individnivå, AGI.  Den 1 juli 2018 genomfördes första steget i införandet av AGI och omfattar företag med minst 15 anställda i branscher med krav på personalliggare. Läs mer

Ingen försäkringsersättning när resan var privat

Den som drabbas av en arbetsskada kan få olika förmåner genom arbetsskadeförsäkringen. Men ett olycksfall som inträffar på lunchen på den normala färdvägen till och från arbetet är inte en arbetsskada när syftet med färden varit av privat natur. Det har Högsta förvaltningsdomstolen fastställt i en dom. Läs mer