Nyheter

Regeringen beslutar att inte återinföra revisionsplikten

Idag redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och slutsatser som görs i Riksrevisionens rapport Avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag – en reform som kostar mer än den smakar. Läs mer

Tre tjänster till hjälp för att deklarera bostadsförsäljning

Över 270 000 personer ska deklarera att de sålt bostad under 2017. Läs merhttps://www.skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2018/2018/tretjanstertillhjalpforattdeklarerabostadsforsaljning.5.41f1c61d16193087d7fd6a2.html

Nya skattesatserna för bensin och diesel från den 1 juli 2018

Från den 1 juli 2018 slopas avdragsmöjligheten för låginblandade biodrivmedel samtidigt som skatten sänks för bensin och ofärgad diesel. Läs mer

Riksrevisionens rapport om revisionsplikt

Tillsammans med övriga medlemmar i Näringslivets regelnämnd NNR tar Srf konsulterna nu upp debatten kring revisionsplikten. Vårt fokus är att förenkla krångliga regler och göra det enklare att driva företag i Sverige. I december kom NNR med 72 väl genomarbetade förenklingsförslag för landets bästa. Läs mer

Dataskyddslagen, svenskt komplement till GDPR

När GDPR träder i kraft den 25 maj så kommer den att stöttas upp av en svensk lag, dataskyddslagen. För även om GPDR grundar sig på en förordning och är direkt tillämplig i samtliga EU-länder finns en hel del utrymme för nationella regleringar. I den lagrådsremiss som nu har presenterats för dataskyddslagen har de inkomna […]

Ska du beställa id-kort? Boka tid för snabbare hjälp.

Du som vill ansöka om svenskt id-kort ska numera boka tid i förväg på webben. På så sätt kan du välja en tid som passar dig och du slipper långa köer. För att hämta ut ditt id-kort kan du däremot inte boka tid. I stället ska du ta en kölapp på det servicekontor som du […]