Nyheter

När ska juridiska personer lämna inkomstdeklaration?

För juridiska personer (aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, stiftelser samt ekonomiska och ideella föreningar) är det räkenskapsåret som styr när företagets deklaration ska lämnas. Deklarationstidpunkterna påverkar även när kvarskatten ska vara inbetald och när slutskattebeskedet kommer. Läs mer

Representation

Du får göra avdrag för moms vid representation om kostnaderna har ett omedelbart samband med verksamheten som när representationen ingår som ett naturligt led i affärsförhandlingar eller vid personalvård Läs mer

När ska kvarskatten för beskattningsåret 2016 vara inbetald?

Förfallodagen framgår av den beräkningsbilaga som du får tillsammans med ditt slutskattebesked. Läs mer