Nyheter

Mer pengar till små och innovativa företag

Nyligen tecknade Almi Företagspartner AB och Europeiska investeringsfonden (EIF) avtal om en garanti för ett nytt tillväxtlån till innovativa företag. Avtalet innebär att Almi kan låna ut 1,2 miljarder kronor över en tvåårsperiod. Läs mer

Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el

Har du solceller på villataket eller har du ett litet vindkraftverk på din villatomt och producerar egen el? Från och med 1 januari 2015 har du möjlighet att få skattereduktion för den överskottsel som matas in från din produktion till elnätet. Läs mer

Vad gör jag om jag misstänker att jag har fått bluffmejl eller bluffsms?

Falska mejl kan förekomma i olika varianter och de är särskilt frekventa när det är deklarationsdags eller när skatteåterbäringen är på väg. Läs mer