Nyheter

Skatteverket – falska mail

Vad gör jag om jag misstänker att jag har fått falsk mejl?   Läs mer

Hushållens bolåneräntor fortsätter att sjunka

Hushållens bolåneräntor för nya avtal från monetära finansinstitut (MFI) sjönk under december från 2,62 till 2,54 procent. Detta kan främst härledas av att räntor på lån med bindningstid till och med 3 månader sjönk från 2,56 till 2,48 procent. Begreppet MFI innefattar exempelvis banker och bostadsinstitut.   Läs mer