Nyheter

Spärra direktreklam via SPAR

Under helgen har massmedier uppmärksammat att myndigheter säljer uppgifter om medborgare. Skatteverket säljer personuppgifter via statens personadressregister (SPAR). Du som inte vill få direktreklam med SPAR som adresskälla kan enkelt ansöka om spärr på sparregistrets webbplats. Statens personadressregister, SPAR, är ett offentligt register. Det omfattar alla personer som är folkbokförda i Sverige, både svenska och […]