Nyheter

Underskottsavdrag

Någon begränsning i avdragsrätten för underskott har inte ansetts inträda efter en ägarförändring när den som fått det bestämmande inflytandet över underskottsföretaget tidigare varit företagsledare i företaget. Detta enligt ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden.

Felaktigt använda proformafakturor

Tullverket har vid kontroller upptäckt att en del företag felaktigt använder proformafakturor som underlag för beräkning av tullvärde. För beräkning av tullvärde ska du, i normalfallet, använda dig av transaktionsvärdet, det pris du ska eller har betalat för varorna.

Försäljningsvolymen i detaljhandeln ökade i februari

Försäljningsvolymen ökade med 3,5 procent i februari jämfört med samma månad förra året. Dagligvaruhandeln ökade med 1,4 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 5,3 procent.. Läs mer