Nyheter

Rekordstor ökning av antalet besök och bolagssökningar på allabolag.se

Under 2012 gjordes det mer än 200 miljoner sökningar på allabolag.se. Sedan 2011 har antalet sökningar ökat kraftigt från år till år. Under årets andra vecka satte allabolag.se nytt besöksrekord med 400 604 unika besökare på en vecka. Läs mer

Business Sweden stärker Sveriges export- och investeringsfrämjande

15 januari lanseras Business Sweden – en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden. Resultatet är en slagkraftig och effektiv organisation med uppgift att stärka bilden av Sverige som en attraktiv, innovativ och konkurrenskraftig affärspartner. Läs mer

Bilförmånsberäkning 2013

Nu kan du räkna ut ditt bilförmånsvärde för inkomståret 2013. Du kan söka den bil som du vill beräkna förmånsvärdet för antingen via bilmärket eller via modellkoden som finns i Skatteverkets billistor. Läs mer

Företagskonkurserna ökade med 10 procent 2012

Antalet företagskonkurser ökade med hela 10 procent under 2012 jämfört med året innan. Ökningarna var som störst inom partihandeln, byggindustrin och transportsektorn. Stockholms län bidrog mycket till årsuppgången. I december avstannade konkursökningen, vilket UC dock bedömer som temporärt. Läs mer

Mer rättvisande skattefria utlandstraktamenten 2013

Skatteverket använder inför 2013 en förbättrad metod för att räkna om beloppen för de skattefria utlandstraktamentena. Detta för att få traktamenten som är bättre anpassade till kostnadsläget i de olika länderna. Förändringarna innebär stora justeringar av beloppen. Läs mer

BAS 2013

BAS kontoplaner för 2013 finns nu att ladda ned kostnadsfritt på BAS hemsida. Läs mer

Byte mellan K-regelverk

Den 6 december 2012 fattade BFN beslut om ett nytt allmänt råd (BFNAR 2012:4) om byte mellan K-regelverk med tillhörande uttalande. Det allmänna rådet gäller från den 6 december 2012. I det allmänna rådet regleras under vilka förutsättningar företag som är skyldiga att upprätta årsredovisning får byta mellan K2 och K3. Läs mer