Nyheter

Fler e-tjänster via gemensam inloggning

Nu ansluter Skatteverket e-tjänsterna A-skattsedel, Skattejämkning och CSR-förfrågan till den gemensamma inloggningen för e-tjänster. Det betyder att du kan växla mellan flera e-tjänster utan att behöva logga in igen. Läs mer på Skatteverkets hemsida

Företagande i Sveriges regioner

Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet 2011 visar att det både finns stora likheter och betydande skillnader i hur företag i olika regioner upplever sina behov och förutsättningar. Läs mer på Tillväxtverkets hemsida

Trängselskatt för alla miljöbilar

Snart ska alla miljöbilar omfattas av trängselskatten. Därmed upphör det undantag som funnits för vissa miljöbilar. Det innebär att från och med 1 augusti 2012 blir alla miljöbilsägare skyldiga att betala trängselskatt när de passerar en betalstation i Stockholms innerstad. Totalt påverkas cirka 190 000 bilar. Läs mer på Transportstyrelsens hemsida